เช่า อุปกรณ์แปลภาษา หูฟังแปลภาษา หูฟังล่าม เครื่องหูฟัง

เกี่ยวกับเรา
ศูนย์การแปลทรานสเลชั่นแล็บ
 
ตู้ล่าม ศูนย์การแปลทรานสเลชั่นแล็บคืออีกทางเลือกหนึ่งในการให้บริการงานล่ามและนักแปลผู้มากด้วยประสบการณ์รวมทั้งล่ามมืออาชีพนานาชาติหลายภาษาที่พร้อมทำงานในทุกสถานการณ์บริการอุปกรณ์ หูฟังแปลภาษา ตู้แปลภาษา Translation Labยึดมั่นในเรื่องคุณภาพการให้บริการความสะดวกความรวดเร็ว การส่งงานตรงเวลาเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าโดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นี่หรือที่อีเมลtranslationlab@protonmail.com หรือโทร 083-083-2943 ทุกวัน เวลา 9.00-18.00น.นักแปลและล่ามของทางศูนย์ล้วนแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางในภาษานั้นๆโดยเฉพาะ อาทิ อังกฤษ รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี เกาหลี อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน ฯลฯ ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ด้านงานแปลมากมาย ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจเลือกให้ศูนย์แปลทรานสเลชั่นแล็บดูแลงานของท่าน


 

เช่า เครื่องแปลภาษา เครื่องหูฟัง ชุดแปลภาษา อุปกรณ์การแปล

ความเป็นมา
บริการ ติดตั้งตู้ล่าม บูธล่าม โทร 0830832943
 
ตู้แปลภาษา เราเริ่มก่อตั้งจากคนกลุ่มเล็กๆที่มีใจรักในงานแปลภาษา งานสอนและการเป็นล่ามและการที่ได้มีโอกาสทำงานใกล้ชิดกับ ล่ามประชุม(Conference Interpreters) ในงานประชุมสัมมนามาเป็นระยะเวลายาวนาน นักแปลและล่ามที่เป็นหัวใจหลักของการทำงานที่เป็นเจ้าของภาษานั้นๆ หูฟังแปลภาษา ประกอบด้วยนักวิชาการและครูอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆมีความชำนาญในการใช้ภาษาได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาเองรวมทั้งล่ามชาติอื่นที่สามารถแปลจากภาษาอื่นๆมาเป็นในภาษาไทยหรืออังกฤษได้คล่องแคล่วเป็นอย่างยิ่ง ทั้งระดับการศึกษาและความสามารถ บวกกับประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวนักแปลและล่ามของเรา จึงเป็นสิ่งที่สามารถรับประกันความสามารถดังกล่าวได้ ศูนย์การแปลTranslation Lab จึงได้เริ่มให้บริการงานแปลภาษาโดยนักแปลชั้นนำและล่ามที่มีศักยภาพสูงเพื่อสนองตอบความต้องการใช้บริการของลูกค้ามาจนปัจจุบัน

เช่า เครื่องหูฟัง บูธล่าม ระบบแปลภาษา ชุดแปลของล่าม