image
image
image
image
Image Gallery 2:

ล่ามงานสัมมนา ล่าม simultaneous ตู้ล่าม บูธ หูฟังแปลภาษา

Back
Gallery Index
Next
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการแปลในประชุมสัมมนา กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

ล่าม simultaneous ให้เช่า หูฟังแปลภาษา บูธล่าม ล่ามประชุม

 

Image 2-1
การประชุมสัมมนาเริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้า


 

Image 2-2
บรรยากาศภาพด้านหน้าเวทีมองจากด้านซ้าย


 

Image 2-3
บรรยากาศภาพด้านหน้าเวทีมองจากด้านขวาImage 2-4
ผู้บรรยายในการประชุมทางวิชาการ


 

Image 2-5
ตอนนี้ผู้เข้าร่วมประชุมกำลังนั่งฟังการบรรยาย


 

Image 2-6
ผู้เข้าประชุมได้ผ่อนคลายช่วงพักเบรคImage 2-7
บรรยากาศหน้าเวทีจากด้านช้างของตู้แปลค่ะ


 

Image 2-8
ล่ามทำหน้าที่แปลในงานประชุมสำคัญนี้


 

Image 2-9
มุมมองของตู้แปลภาษาจากด้านข้าง
image
Top of Page