image
image
image
image
Gallery Directory 1:

Simultaneous Interpretation system booth rental Thailand

เชิญท่านเข้าสู่ห้องแกลเลอรี่รับชมภาพผลงานบางส่วนของล่ามและอุปกรณ์ต่างๆที่เราได้มีโอกาสให้บริการที่ผ่านมาได้เลยค่ะ

Simultaneous Interpretation headsets earphone rental Thailand


Gallery 1
แกลเลอรี่ 1
ภาพบรรยากาศในงานประชุมและการทำงานของล่ามค่ะ


Gallery 2
แกลเลอรี่ 2
ภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของการแปลในงานประชุมสัมมนา
Gallery 3
แกลเลอรี่ 3
การติดตั้งตู้ล่ามบูธแปลภาษาภายในห้อง AuditoriumGallery 4
แกลเลอรี่ 4
ภาพการแปลของล่ามในการฝึกอบรมGallery 5
แกลเลอรี่ 5
การแปลในการประชุมและบรรยากาศค่ะ

next
image
Top of Page