image
image
image
image
Image Gallery 4:

ล่ามในที่ประชุม ให้เช่าตู้ล่าม เช่าตู้แปลภาษา

Back
Gallery Index
Next
ภาพการแปลของล่ามในการฝึกอบรม กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 1-5

ล่ามงานประชุม สัมมนา เช่าตู้ล่ามแปลภาษา บูธล่าม หูฟังล่าม

 
ล่ามตู้
Image 4-1
ผู้เข้าประชุมนั่งรอการอบรมที่กำลังจะเริ่มขึ้น


 
ตู้แปล
Image 4-2
การบรรยายเริ่มพร้อมล่ามทีทำการแปลไปด้วยค่ะ


 
translation booth thailand
Image 4-3
การอบรมกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง


หูฟังงานประชุม
Image 4-4
ใกล้ถึงเวลาเบรคแล้ว


 
ล่ามประชุม
Image 4-5
ผู้บรรยายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ


 
ล่ามแปลภาษา
Image 4-6
ล่ามนั่งแปลในตู้ล่ามตลอดทั้งงาน


translation equipment Thailand
Image 4-7
ภายนอกอาคารมองจากด้านหลังค่ะ


 
conference interpreter Thailand
Image 4-8
ภาพของตู้แปลภาษาจากทางด้านหลัง


 
หูฟังแปลภาษา
Image 4-9
ตู้แปลภาษาจากทางด้านหน้า
image
Top of Page