image
image
image
image
Image Gallery 6:

เช่าหูฟังแปลภาษา ให้เช่าหูฟังล่าม ล่ามแปลภาษา บูธแปลภาษา

Back
Gallery Index 2
Next
งานประชุมสัมมนาที่มีผู้เข้าร่วมจากหลายชาติ กลับไปหน้าแกลเลอรี่ 6-10

เช่าหูฟัง ให้เช่าตู้แปล ล่ามแปลภาษา ไมโครโฟรทัวร์ไกด์

 

Image 6-1
งานประชุมที่มีผู้เข้าร่วมหลายชาติ


 

Image 6-2
วิทยากรถูกเชิญขึ้นพร้อมบนเวที


 

Image 6-3
มุมมองของผู้เข้าร่วมสัมมนาจากด้านข้างImage 6-4
วิทยากรขึ้นพูดบนโพเดียม


 

Image 6-5
ผู้เข้าร่วมประชุมฟังการแปลสดจากล่าม


 

Image 6-6
ผู้เข้าร่วมงานนั่งเต็มพื้นที่ในห้องีImage 6-7
มีการบันทึกวีดีโอในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ค่ะ


 

Image 6-8
งานดำเนินไปด้วยความราบรื่นตลอดทั้งวัน


 

Image 6-9
ล่ามทำหน้าที่แปลในตู้ด้านหลังห้องประชุมค่ะ
image
Top of Page