image
image
image
image
Services...

หูฟังแปลภาษา ล่ามประชุม อุปกรณ์แปลภาษา บูธล่าม ตู้ล่าม

บริการล่าม
ล่ามที่ศูนย์การแปลทรานสเลชั่นแล็บให้บริการโดยส่วนใหญ่จะเป็นล่ามที่ทำงานแปลสดในการประชุมสัมมนาที่ถูกจัดขึ้นในโรงแรมหรือตามห้องประชุมในบริษัทหรือสถานที่สำหรับจัดประชุมต่างๆค่ะ ล่ามที่ทำงานในลักษณะดังกล่าวเรียกว่าล่ามแบบฉับพลัน (simultaneous interpreters) หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Gallery ซึ่งล่ามที่ทำหน้าที่ดังกล่าวจะต้องมีความรู้และความสามารถในการแปลอยู่ในระดับสูง เนื่องจากต้องแปลสดออกมาทันทีที่การพูดด้านหน้าเวทีเริ่ม และต้องแปลต่อเนื่องยาวนานตราบเท่าที่ผู้บรรยายยังคงบรรยายอยู่ ล่ามจะต้องทำหน้าที่แปลสลับไปมาระหว่างสองภาษาไปเรื่อยๆและนานพอควรจึงสับเปลี่ยนให้ล่ามที่นั่งข้างๆกันแปลต่อและล่ามประเภทนี้ต้องนั่งทำงานใน บูธล่าม หรือ ตู้ล่าม ซึ่งล่ามจำเป็นต้องเข้าใจการทำงานของเครื่องมือที่แผงคอนโซล อุปกรณ์ที่ส่งและรับสัญญาณก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าตัวล่ามซึ่งถ้าหากเป็นระบบที่ไม่รองรับกับสถานที่หรือลักษณะการแปลแล้วปัญหาที่คาดไม่ถึงจะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย เราให้บริการล่ามประชุมลักษณะดังกล่าวที่มีความชำนาญและประสบการณ์สูงในหลายภาษา ทั้งล่ามไทยที่สามารถสื่อสารในภาษาอื่นและล่ามชาติอื่นๆที่พูดภาษาไทยหรืออังกฤษได้คล่องแคล่วและลึกในเชิงวิชาการและเรื่องทั่วไปมากมายหลายแขนงหูฟังแปลภาษา หูฟังล่าม หูฟังประชุม อุปกรณ์ล่าม


เช่า ชุดหูฟังแปลภาษา ล่ามประชุม ตู้ล่าม บูธล่าม ตู้แปลภาษา

บริการล่ามประเภทอื่นๆ
เราให้บริการล่ามประเภทอื่นด้วย เช่น ล่ามติดตามตัว ล่ามกระซิบ ล่ามต่อเนื่อง (consecutive interpreters)หากท่านมีความต้องการที่จะใช้บริการล่ามลักษณะดังกล่าว เราก็สามารถจัดส่งได้แต่ท่านควรจะแจ้งให้ทางศูนย์ทราบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3-4 อาทิตย์ ก่อนวันทำงานของล่ามเพื่อที่ล่ามจะได้มีเวลาเตรียมตัวและจัดแบ่งเวลามาทำงานให้ท่านได้ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ล่ามต้องไปทำงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือต้องมีช่วงระยะเวลาที่ต้องพักแรมในจังหวัดต่างๆ ติดต่อสอบถาม


ล่ามฉับพลัน ล่ามตู้ เช่าหูฟังชมโรงงาน ล่ามประชุม สัมมนา

บริการอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากล่ามและอุปกรณ์ของล่ามที่ใช้ในการประชุมสัมมนาเช่น ตู้ล่ามและ หูฟังแปลภาษา เรายังให้บริการระบบและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสัมมนาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบลงทะเบียนหน้างาน ชุดไมค์โครโฟน คอมพิวเตอร์ notebook FAX, VDO Conference และ Tele Conference ระบบภาพระบบเสียง จอ LCD, walky talky และเครื่องถ่ายเอกสาร


ล่าม simultaneous ล่ามการสัมมนา ตู้ interpreter อุปกรณ์การแปล

ลูกค้า
ลูกค้าของเรามีความหลากหลายมาจากภาคธุรกิจหลายขนาดทั้งหน่วยงานราชการและเอกชนรวมทั้งนักศึกษาประชาชน เราให้หลักประกันกับลูกค้าทุกท่านได้อย่างแน่นอนว่าอุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของล่าม รวมทั้งล่ามและนักแปลผู้มีความรู้ความสามารถของเรานั้นจะทำให้งานของท่านสำเร็จไปด้วยดี
เช่าตู้ล่าม
คลิกเพื่อชม


เช่าหูฟังแปลภาษา
คลิกเพื่อชม


ตู้ล่าม
คลิกเพื่อชม


หูฟังแปลภาษา
คลิกเพื่อชม


ตู้แปลภาษา
คลิกเพื่อชม

image
Top of Page